Gyros Mikros

8,50

Kleine portie gyros

Gyros Mikros

8,50